O školní družině

Školní družina s kapacitou 30 žáků je v provozu ve dnech školního vyučování ráno od 7:00 do 7:30 a po skončení vyučování do 16:00 hodin. Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhají v době mezi 13:30 – 15:00 hod. Při pobytech venku školní družina chodí na vycházky do blízkého lesa, využívá multifunkčního hřiště v obci a školního pozemku. V případě nepříznivého počasí můžeme využívat tělocvičnu školy a učebnu vybavenou pingpongovým stolem.

Zájmové kroužky ve školním roce 2023-2024

V době provozu školní družiny budou mít žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky, které budou rodičů nabídnuty během měsíce září, kroužky budou probíhat od října.

Školní družina

11:10 – 13:30  zájmová činnost, hygiena, oběd
12:30 – 13:00  odpočinkové činnosti, četba, poslech, relaxace
13:30 – 15:00  zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti
15:00 – 16:00  volná hra dětí, odchody žáků

Vychovatelky školní družiny: Anna Širlová, Soňa Abrahamová,

Kontakt na ŠD: 702 159 659

Vzdělávací program školní družiny Typ: PDF dokument, Velikost: 350.6 kB