Zaměstnanci školy

Ředitel základní a Mateřské školy Hluboš

Mgr. Kateřina Krejčová

Učitelé základní školy

Mgr. Kateřina Krejčová- ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy

Mgr. Hana Černohorská

Mgr. Vladimír Král (třídní učitel II. třídy)

Mgr. Jana Suchá Klimešová

Vychovatelky školní družiny

Anna Širlová

Soňa Abrahamová

Asistentka pedagoga ZŠ

Mgr. Jana Suchá Klimešová

Kristýna Kvasničková

Vedoucí učitelka MŠ

Ilona Nováková, DiS, zástupce ředitele pro MŠ

Učitelky mateřské školy

Jitka Bardoňová

Diana Mazánková Missová t.č PN (zástup Marie Drmlová)

Barbora Bardová

Asistentka pedagoga MŠ

Eva Fillová

Kateřina Malastová

Vedoucí školní jídelny

Ilona Nováková, DiS

Správní zaměstnanci

Blanka Mašková

Ivana Vrátníková

Jiřina Fiřtová

Zdeňka Peřinová