O škole

Základní škola Hluboš je školou malotřídního typu s kapacitou 60 žáků. Žáci jsou vzděláváni dle Školního vzdělávacího programu „Školou k životu“. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím různých projektů např. Ovoce do škol. Rozvíjíme jejich zájem o tradice (např. masopust, vánoční zpívání koled, velikonoční tradice), vedeme je k úctě a lásce k přírodě (pobyt a výuka v přírodě a na školním pozemku, výlety s ekotematikou) a současně se inspirujeme moderními trendy práce na počítačích a interaktivní tabuli.

Výuka 1. až 5. ročníku probíhá ve dvou třídách, s maximálním počtem 20 žáků v jedné třídě. Žáci jsou vedeni nejen ke vzájemné spolupráci napříč ročníky, ale i k jejich vlastní samostatnosti. Budova školy je umístěna v klidné části obce Hluboš. Výhodou je rozsáhlý školní pozemek s herními prvky. Naši školu navštěvují  žáci z obcí a osad Hluboš, Kardavec, Bratkovice, Dominikální Paseky a dalších.

Pro školu je významná vzájemná spolupráce s mateřskou školou, pořádáme společně výlety, akce, vzájemné návštěvy žáků ve výuce, a proto přechod žáka mateřské školy do prvního ročníku základní školy je přirozenější, citlivější a méně náročný.