Učitelé ZŠ

Rozvrh hodin celkový od 1. 2. 2024

Učitelé základní školy

Mgr. Kateřina Krejčová

Mgr. Vladimír Král

Mgr. Hana Černohorská

Mgr. Jana Suchá Klimešová

Kontakt

e-mail: reditelna@zsamshlubos.cz, zs@zsamshlubos.cz

telefon: 732 411 169, 702 159 659